Έργο: Πανεπιστημιούπολη Αθηνών - Σχολές θετικών επιστημών
Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
Εργοδότης: Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. - VM ALERT Α.Τ.Ε.Κ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση, Υποσταθμοί Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα συναγερμού, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS)

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr