Έργο: Aναβάθμιση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Δεξαμενών Καυσίμων στην Κέρκυρα
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Εργοδότης: BP Oil Hellenic S.A.
Ανάλυση Εργασιών:
EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr