Έργο: Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας της εταιρείας Ioakimidis Textiles
Τοποθεσία: Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης, Κορωπί
Εργοδότης: Ioakimidis Textiles S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr