Έργο: Πλήθος ιδιωτικών έργων
Τοποθεσία: Πανελλαδικά
Εργοδότης: Ιδιώτες
Ανάλυση Εργασιών:

Όλο το εύρος ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr