Έργο: Κτίριο αποθήκης και γραφείων της εταιρείας ΕΜΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Ασπροπυργος, Αττική
Εργοδότης: ΕΜΑ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός, Κλειστό σύστημα τηλεόρασης (CCTV), Σύστημα πυρανίχνευσης

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr