Έργο: Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών της εταιρείας Sarbro
Τοποθεσία: Γλυφάδα, Αττική
Εργοδότης: Sarbro Development
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση, Ασθενή ρεύματα, Δομημένη καλωδίωση

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr