Έργο: Κτίριο γραφείων της εταιρείας Macoil
Τοποθεσία: Νέος Κόσμος, Αττική
Εργοδότης: Macoil International S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Εγκατάσταση νέου πίνακα ηλεκτρικών

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr