Έργο: Εργοστάσιο κονσερβοποιίας της εταιρείας Ιπποτούρ Α.Ε.
Τοποθεσία: Παιανία, Αττική
Εργοδότης: Ιπποτούρ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση, Σύστημα συναγερμού, Σύστημα πυρανίχνευσης

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr