Έργο: Μουσεία Β΄ Εφορίας Αρχαιοτήτων Αττικής και Νήσων
Τοποθεσία: Πειραιάς, Ωρωπός, Βραυρώνα, Αίγινα, Πόρος
Εργοδότης: VM Alert Α.Τ.Ε.Κ.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Σύστημα συναγερμού, Κλειστό σύστημα τηλεόρασης (CCTV), Σύστημα πυρανίχνευσης

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr