Έργο: Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (LIM) και UPS του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Τοποθεσία: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα
Εργοδότης: Athens International Airport S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Συντήρηση μπαταριών των τηλεφωνικών κέντρων (LIM) και των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr