Έργο: Συντήρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας Hellenic Logistics του ομίλου Συγγελίδη
Τοποθεσία: Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Μαγούλα
Εργοδότης: Hellenic Logistics Transport S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Ολοκληρωμένες εργασίες υποδομής για την επέκταση και βελτίωση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας.

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr