Έργο: Συντήρηση πρατηρίων EKO
Τοποθεσία: Αττική
Εργοδότης: ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Ολοκληρωμένες εργασίες υποδομής και βελτίωσης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των πρατηρίων ΕΚΟ.

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr