Έργο: Δημιουργία νέων υποδομών της εταιρείας Hellenic Logistics λόγω διαπλάτυνσης Λεωφ. ΝΑΤΟ από ΥΠΕΧΩΔΕ
Τοποθεσία: Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος
Εργοδότης: Hellenic Logistics S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμοί Μ/Τ, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), Δομημένη καλωδίωση, Οδικός φωτισμός, Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr