Έργο: Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αγ. Σώστης
Τοποθεσία: Νέα Σμύρνη, Αττική
Εργοδότης: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα ήχου, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS) , Σύστημα πυρόσβεσης, Μεταφορικά συστήματα

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr