Έργο: Parking Προσωπικού P13, P14, P15 & P16
Τοποθεσία: Σπάτα, Αττική
Εργοδότης: Athens International Airport S.A.
Ανάλυση Εργασιών:

Κίνηση, Σύστημα ενδοεπικοινωνίας, Δομημένη καλωδίωση

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr