Έργο: Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων “SMYRNI PARK”
Τοποθεσία: Νέα Σμύρνη, Αττική
Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμοί Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα συναγερμού, Σύστημα ελέγχου προσπέλασης (Access Control), Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), Σύστημα ήχου, Δομημένη καλωδίωση, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS), Σύστημα πυρόσβεσης, Μεταφορικά συστήματα

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr