Έργο: Νέο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - 424 Γ.Σ.Ν.Θ.
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση, Υποσταθμοί Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης, Σύστημα ήχου, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS), Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου, Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Πυρηνικό Καταφύγιο

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr