Έργο: Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Baseball, Softball, Hockey
Τοποθεσία: Ελληνικό, Αττική
Εργοδότης: J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμός Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης, Σύστημα ήχου, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS), Οδικός φωτισμός, Φωτισμός σταδίων, Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr