Έργο: Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων McDonalds - BP
Τοποθεσία: 31ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
Εργοδότης: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμοί Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα συναγερμού , Δομημένη καλωδίωση, Οδικός φωτισμός

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr