Έργο: Βάση Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας
Τοποθεσία: Ελληνικό, Αθήνα
Εργοδότης: Τεχνική Υπηρεσία Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας
Ανάλυση Εργασιών:

Σύστημα πυρόσβεσης μαγειρείων

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr