Έργο: Αυτόνομο ιδιωτικό νησί PICASSO
Τοποθεσία: Πεταλιοί, Εύβοια
Εργοδότης: Claude Picasso
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση, Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS), Εγκαταστάσεις Η/Ζ, Φωτοβολταϊκά συστήματα, Κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης, Σύστημα πυρόσβεσης, Σύστημα αφαλάτωσης

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr