Έργο: ΕΤΒΑ Κεντρικό κτίριο διοίκησης
Τοποθεσία: Λεωφόρος Συγγρού, Αθήνα
Εργοδότης: Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΓΕΚ Α.Ε.
Ανάλυση Εργασιών:

Φωτισμός - Κίνηση , Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα συναγερμού , Σύστημα ελέγχου προσπέλασης (Access control), Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS), Δομημένη καλωδίωση

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr