Εταιρικοί Πελάτες

 

1.  Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης

 • Πεδία Μέσης Τάσης
   
 • Καλωδίωση Μέσης Τάσης
   
 • Μετασχηματιστής
 

2. 
Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
   
 • Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)
   
 • Συστήματα Ηλεκτρικών Συσσωρευτών
 

3. 
Διανομή Χαμηλής Τάσης

 • Γενικοί Πίνακες χαμηλής τάσης
   
 • Πίνακες διανομής φωτισμού
   
 • Πίνακες κίνησης
   
 • Μετρήσεις συνέχειας αγωγών ισοδυναμικής προστασίας
   
 • Μετρήσεις λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος (RCD)
   
 • Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης αγωγών
 

4. 
Ασθενή Ρεύματα

 • Ενδοεπικοινωνία
   
 • Δορυφορική τηλεόραση (R - TV - SAT)
   
 • Μεγαφωνική - P.A.S
  .
 • BMS
 

5. 
Δομημένη Καλωδίωση

 

6. 
Συστήματα Ασφαλείας

 
 • Σύστημα πυρανίχνευσης (Fire Detection)
   
 • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control)
   
 • Σύστημα προστασίας έναντι κλοπής (Alarm)
   
 • Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
   
 • Σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO)
 

7. 
Αντικεραυνική Προστασία - Γειώσεις

 • Θεμελιακή γείωση
   
 • Περιμετρική γείωση
   
 • Τρίγωνο γείωσης
   
 • Γείωση πλακών
   
 • Ηλεκτρόδιο “X”
   
 • Αλεξικέραυνο ιονισμού
   
 • Έλεγχος και μέτρηση αντίστασης γείωσης

 

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr