Πολιτική
 
Στόχος της εταιρείας
 
Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι άρτια καταρτισμένο σε σύγχρονες πρακτικές εργασίας στον τεχνικό τομέα, με διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες ώστε η παρεχόμενη εξυπηρέτηση να μην περιορίζεται στη κατασκευή του έργου, αλλά να επεκτείνεται σε προτάσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της κατασκευής, στη μεγιστοποίηση του ωφέλους για τον πελάτη μας και στη μετέπειτα απρόσκοπτη λειτουργία του.
 
Αρχικός αλλά και μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η διατήρηση αυτού του υψηλού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η διαρκής βελτίωση όλων των πλευρών της δραστηριότητάς μας προκειμένου να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του καταναλωτή.

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών μας και έχοντας ως πλεονέκτημα τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία πολλών ετών, παρακολουθεί από θέση ισχύος τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στον κατασκευαστικό κλάδο σήμερα και αναζητεί εφαρμογή σε νέες πρακτικές και καινοτομίες με γνώμονα την μέγιστη απόδοση της επένδυσης του πελάτη.
     
 
Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία
 
Πολιτική μας είναι η εφαρμογή ενός νέου πλαισίου, μέσω του οποίου η εξασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι η πρώτη προτεραιότητα σε όλες τις εργασίες της εταιρείας.

Εργαζόμαστε με όλους τους συνεργάτες μας για να καθιερώσουμε :
        • Αυξημένη υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.
        • Εκτεταμένη πιστοποίηση τεχνιτών στοχεύοντας στην εξάλειψη των ατυχημάτων στα εργοτάξιά μας.

Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας είναι Πιστοποιημένο και Εκπαιδευμένο σε μεθόδους ασφαλούς εργασίας με Safety Passport και κατάλληλο εξοπλισμό.
 
      
Παρεχόμενος εξοπλισμός
 
Για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών μας φροντίζουμε να παρέχουμε υλικά των μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων εταιρειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε μέσα απο την εγγυημένη ποιότητα και λειτουργικότητα των υλικών να εξασφαλίζεται η υπεραξία της επένδυσης. Οι συνεργασίες μας αφορούν αποκλειστικά επώνυμους οίκους, τόσο του εξωτερικού όσο και της εγχώριας αγοράς. Ενδεικτικά ορισμένοι από τους προμηθευτές μας :
 
 

 

 

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr