Γενικές Αρχές

 

Αναδρομή
 
Η εταιρεία EMECO ιδρύθηκε το 1979 και εξειδικεύεται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση, εμπειρία, τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και είναι συνεπής στους χρόνους παράδοσης των έργων που αναλαμβάνει ως τεχνικός σύμβουλος - μελετητής - κατασκευαστής - διαχειριστής έργου.

Οι ικανοποιημένοι πελάτες και τα άριστα αποτελέσματα των έργων, χαρακτηρίζουν την πορεία της εταιρείας.

Η εταιρεία EMECO, με απόλυτο προσανατολισμό και υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας, δομήθηκε και αναπτύσσεται με ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης έργων, επανδρωμένη με άριστα στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό και αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη γενιά των ελληνικών τεχνικών εταιρειών.
 
 
Όραμα

Εκφράζουμε τη σύγχρονη γενιά τεχνικών εταιρειών που στοχεύουν τελικά στη συνολική και πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας. Με μελέτες και κατασκευές έργων υψηλής ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας, σε ταχύτατους χρόνους εκτέλεσης, με ελεγχόμενο κόστος, με συνεχή εμμονή στη συνέπεια και με υπερβάλλοντα ζήλο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, δημιουργούμε τη δυναμική μιας ραγδαίας και υγιούς ανάπτυξης.
 
Η αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της εταιρείας και η απόλυτη εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της, η τεχνοκρατική οργάνωση και αντίληψη, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, και ο σχεδιασμός των νέων δραστηριοτήτων μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε το όραμα μας για την καταξίωση της εταιρείας στο χώρο του κατασκευαστικού τομέα.
 
Ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας EMECO, είναι η δέσμευση και προσήλωση των στελεχών της στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.
 
Στηριζόμενοι στην κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας, τη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων μαζί τους, την αφοσίωση και δέσμευση μας στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την προσήλωση μας στην ποιότητα, έχουμε αναπτύξει ένα από τα πληρέστερα και πλέον σύγχρονης αντίληψης πελατολόγια.
 
Για την εταιρεία το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο θέμα της ποιότητας όλων των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

EMECO LP :: Κ. Παλαιολόγου 10, Βύρωνας, 16232, Τηλ: 210-7655532, Fax: 210-7600435, E-mail: info@emeco-lp.gr Κατασκεuή & Φιλοξενία: Komvos.gr